Câu hỏi thảo luận 1

Những thành tựu về Quản lý nhân lực y tế tại Việt Nam?

Những thành tựu về Quản lý nhân lực y tế tại Việt Nam?

by VŨ THỊ THANH VÂN -
Number of replies: 0

Những thành tựu về Quản lý nhân lực y tế tại việt nam : 

1. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế.

2.Số lượng và chất lượng nhân lực y tế tăng qua các năm. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và tác động của các chính sách khuyến khích góp phần tăng nhanh số lượng và chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực y tế

3.Nhà nước chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ. Tác động tích cực của các chính sách ấy là số lượng cán bộ y tế tuyến cơ sở tăng lên, chất lượng được cải thiện của người dân.

4. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tăng lên rõ rệt, khám chữa bệnh đi đôi với sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, công tác xã hội y tế được thành lập và hoạt động rất hiệu quả.

5.Nguồn nhân lực trình độ cao dần phát huy thay thế nguồn nhân lực có trình độ trung cấp, hướng tới chuẩn hóa nguồn nhân lực y tế đạt trình độ từ cao đẳng trở lên.

6.Trang thiết bị được đầu tư hiện đại, y tế chất lượng cao làm chủ được được các kỹ thuật cao vươn tầm khu vực và thế giới.

7.Thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh ngày càng cao

8. Đơn vị bệnh viện có chất lượng cao dần chuyển sang phương thức tự chủ về tài chính, cân đối thu chi giảm chi phí công

9. Các hình thức y tế tư nhân phát triển tốt, giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhiều đối tượng khác nhau