Hướng dẫn sử dụng hệ thống Learning dành cho giáo viên


3. Thêm tài nguyên và hoạt động cho khóa học

3.5. Thêm SCORM Package

Gói SCORM là một tập hợp các tệp được đóng gói theo tiêu chuẩn đã được thống nhất cho các đối tượng học tập. Mô-đun hoạt động SCORM cho phép các gói SCORM hoặc AICC được tải lên dưới dạng tệp zip và được thêm vào một khóa học.

Nội dung thường được hiển thị trên một số trang, với điều hướng giữa các trang. Có nhiều tùy chọn khác nhau để hiển thị nội dung trong cửa sổ bật lên, với mục lục, với các nút điều hướng, v.v ... Các hoạt động SCORM thường bao gồm các câu hỏi, với các điểm được ghi trong sổ điểm.

Hoạt động SCORM có thể được sử dụng:

•     Để trình bày nội dung đa phương tiện và hình ảnh động

•     Là một công cụ đánh giá