Bài tập thực hành

Báo cáo của chương trình phòng chống tiêu chảy (CDD) tại xã A thuộc tỉnh X trong năm 2015 cho biết các số liệu như sau:

Tổng số trẻ em dưới 5 tuổi của xã là 446 trẻ. Theo một nghiên cứu trên địa bàn tỉnh X năm 2014, trung bình mỗi trẻ dưới 5 tuổi mắc tiêu chảy 1,2 lần trong năm. Tại trạm y tế của xã A, trong năm 2015 có 7 ngày bị thiếu thuốc cho chương trình CDD và trung bình một năm cán bộ y tế phụ trách chương trình CDD đi tập huấn tập trung tại TTYT huyện 5 ngày. Tuy nhiên, tại trạm luôn đảm bảo bố trí cán bộ trực 24/24 và có khả năng phát hiện loại độ mất nước của trẻ bị tiêu chảy để có hướng điều trị và xử lý kịp thời. Xã A là một xã đồng bằng, giao thông thuận tiện. Trạm y tế xã A nằm tại trung tâm xã, do đó, 100% dân số trong xã đều có thể tiếp cận các trạm y tế trong thời gian 30 phút đồng hồ bằng các phương tiện đi lại thông thường. Số trẻ bị tiêu chảy dưới 5 tuổi đến trạm y tế xã A trong năm 2015 là 305 trẻ. Trong số trẻ đến khám, có 5 trẻ đến vào đợt trạm hết thuốc nên không được dùng đầy đủ thuốc theo quy định. Tổng kết cuối năm, có 260 trẻ đã khỏi bệnh sau khi điều trị theo phác đồ của chương trình CDD, 10 trẻ phải chuyển viện, 0 trẻ nào tử vong, những trẻ còn lại không theo dõi được vì không có thông tin tái khám.

Yêu cầu

1. Dựa vào những số liệu trên, hãy tính toán các chỉ số sau trong chương trình CDD của xã A trong năm 2015:

•Dân số đích của chương trình
•Tỷ lệ ngày sẵn có
•Tỷ lệ tiếp cận
•Tỷ lệ sử dụng (tỷ lệ chấp nhận)
•Tỷ lệ bao phủ đầy đủ
•Tỷ lệ bao phủ hiệu quả

2. Vẽ sơ đồ biểu diễn các tỷ lệ trên. Dựa vào biểu đồ hãy xác định vấn đề tồn tại liên quan đến chương trình CDD và đề xuất 1 số giải pháp để giải quyết những vấn đề đó