Câu hỏi đánh giá cuối bài

Những thách thức của hệ thống thông tin y tế hiện nay là gì?