Tâm lý y học – y đức thuộc khối kiến thức cơ sở của khối ngành. Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và một số kỹ năng cơ bản của tâm lý học khi làm việc với người bệnh/người có nhu cầu phục hồi chức năng (PHCN) và cộng đồng. Sinh viên hiểu được một số đặc điểm tâm lý của con người theo từng giai đoạn tuổi; phân tích được khía cạnh tâm lý của người khuyết tật và có nhu cầu PHCN; các cơ chế của ảnh hưởng xã hội đến tâm lý con người; cách ứng phó với các tình huống căng thẳng; đồng thời giúp sinh viên nắm được cách thức giao tiếp phù hợp với người bệnh và cộng đồng. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu cho sinh viên các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp cơ bản để các em nắm được, cũng như có thể áp dụng trong thực hành nghề nghiệp sau này của chính mình.