Diễn đàn môn Sinh lý bệnh - miễn dịch lớp KTXNYH8-1A học kì II năm 2021-2022.

Diễn đàn môn SLB-MD lớp CNCQYTCC20A học kỳ 2 năm 2021-2022

Hóa sinh cơ bản là một môn học cơ sở cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu tạo hóa học, vai trò, quá trình chuyển hóa, sinh năng lượng của các chất trong cơ thể; nhu cầu của các chất cơ bản trong cơ thể người và quá trình chuyển hóa của một số cơ quan chính trong cơ thể (gan, thận).

Cung cấp những kiến thức về cấu tạo, hoạt động và đặc tính ký sinh của một số loại ký sinh trùng gây bệnh hoặc liên quan đến các bệnh ở người, trong đó điển hình là các loài giun sán, các loài tiết túc truyền bệnh như: ruồi, muỗi, giun,..; các loài nấm và ký sinh trùng khác. Môn học cũng cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản trong phòng chống và điều trị bệnh ký sinh trùng ở mức độ cơ thể và cộng đồng.