Khoa Sức Khỏe Môi Trường - Nghề Nghiệp

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đang là vấn đề nổi cộm và có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Môn học sẽ nhắc lại một số kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó cung cấp các kỹ năng để đánh giá, phân tích các vấn đề dinh dưỡng và an toàn thực phẩm nổi cộm tại cộng đồng hiện nay. Môn học cũng giới thiệu các can thiệp dinh dưỡng và biện pháp quản lý an toàn thực phẩm đang được triển khai tại Việt Nam.

Dinh dưỡng cơ bản và Khoa học thực phẩm là môn Khoa học nền tảng cơ bản nhất, nghiên cứu sự tác động, mối quan hệ của các chất dinh dưỡng trong thực phẩm với sức khỏe và bệnh tật. Nó phối hợp giữa kiến thức dinh dưỡng với khoa học của sinh lý và sinh hóa và là nền tảng để hình thành các nghiên cứu dinh dưỡng sâu hơn. Để đạt được yêu cầu của một cán bộ làm việc trong lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng tương lai, môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vai trò, nhu cầu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người; cung cấp những kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm, thành phần, giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm được sử dụng trong bữa ăn và các nguy cơ, các bệnh gây ra khi sử dụng các thực phẩm ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh; đồng thời, sinh viên cũng có khả năng bước đầu xét nghiệm định lượng được những chất dinh dưỡng sinh năng lượng. 


Con người ta ở tuổi lao động là tuổi cơ thể đã trưởng thành cả về thể chất và tinh thần, là lứa tuổi đóng góp nhiều nhất cho xã hội bằng sức lao động, sáng tạo của mình. Chế độ ăn uống hợp lý rất cần thiết để người lao động giữ gìn sức khỏe, bền bỉ, dẻo dai trong lao động và ít mắc các bệnh mạn tính khi đã có tuổi. Người lao động trí óc và chân tay đều cần thực hiện các nguyên tắc cơ bản về dinh dưỡng hợp lý sau: